ข้อมูล โรงเรียนบ้านปล้องตลาด

871

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปล้องตลาด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120183
รหัส Smis 8 หลัก : 57040063
รหัส Obec 6 หลัก : 120183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปล้องตลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Plongtalard
ที่อยู่ : หมู่ 11 150/1 ป่าติ้ว-น้ำล้อม ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 0-5395-4435
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2463
อีเมล์ : plongtalad@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านปล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:25:48 น.)