ข้อมูล โรงเรียนบ้านบ่อแสง

973

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแสง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120556
รหัส Smis 8 หลัก : 57040107
รหัส Obec 6 หลัก : 120556
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanborsang
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านบ่อแสง ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-พ.ค.-83
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ต่ำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:37:40 น.)