ข้อมูล โรงเรียนบ้านบ่อทอง

911

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120032
รหัส Smis 8 หลัก : 57010019
รหัส Obec 6 หลัก : 120032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banbothong
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านบ่อทอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53771011
โทรสาร : 53771011
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ก.ย.-01
อีเมล์ : bothongschool422@gmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/103
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าสุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 28 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 26 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06:46 น.)