ข้อมูล โรงเรียนบ้านบุญเรือง

773

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญเรือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120112
รหัส Smis 8 หลัก : 57040008
รหัส Obec 6 หลัก : 120112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบุญเรือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Boonruang
ที่อยู่ : หมู่ 9 บุญเรือง ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 886705221
โทรสาร : 53783507
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15/5/2454
อีเมล์ : bbrs@bbrs.ac.th
เว็บไซต์ : bbrs.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบุญเรือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 44 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:31:54 น.)