ข้อมูล โรงเรียนบ้านนางแล

999

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางแล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120024
รหัส Smis 8 หลัก : 57010023
รหัส Obec 6 หลัก : 120024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนางแล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANNANGLAE
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53776566
โทรสาร : 53776566
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ค.-58
อีเมล์ : nanglae.school@gmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/102
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลนางแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 11 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:50:17 น.)