ข้อมูล โรงเรียนบ้านนางแลใน

1136

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางแลใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120027
รหัส Smis 8 หลัก : 57010022
รหัส Obec 6 หลัก : 120027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านนางแลใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannanglaenai
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53706050
โทรสาร : 53706050
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-00
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นางแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 16 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:54:21 น.)