ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่ามะโอ

750

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120643
รหัส Smis 8 หลัก : 57020200
รหัส Obec 6 หลัก : 120643
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่ามะโอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantamao
ที่อยู่ : หมู่ 8 ท่ามะโอ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53184200
โทรสาร : 53184200
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3-พ.ค.-81
อีเมล์ : bantamao2007@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จอมหมอกแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 8.7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4.1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 04:19:25 น.)