ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า

951

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120544
รหัส Smis 8 หลัก : 57040108
รหัส Obec 6 หลัก : 120544
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งเจ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungjou
ที่อยู่ : หมู่ 18 บ้านทุ่งเจ้า ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57290
โทรศัพท์ : 0-5379-9107
โทรสาร : 0-5379-9107
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-พ.ค.-86
อีเมล์ : Tungjuo@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:58:25 น.)