ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง

815

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120102
รหัส Smis 8 หลัก : 57040028
รหัส Obec 6 หลัก : 120102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งอ่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tung-ang School
ที่อยู่ : หมู่ 15 บ้านทุ่งอ่าง ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 53160010
โทรสาร : 053 160010
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2482
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สถาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 66 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:08:54 น.)