ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

736

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120512
รหัส Smis 8 หลัก : 57020170
รหัส Obec 6 หลัก : 120512
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantungyao
ที่อยู่ : หมู่ 7 ทุ่งยาว ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 910717989
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2512
อีเมล์ : tungyao4@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120512
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่เจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 110 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 50 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:25 น.)