ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

916

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120535
รหัส Smis 8 หลัก : 57010098
รหัส Obec 6 หลัก : 120535
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thoongyunghuafaywittaya
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านทุ่งยั้ง ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 53195916
โทรสาร : 53195916
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2482
อีเมล์ : thoongyung@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ผางาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:02:07 น.)