ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

823

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120132
รหัส Smis 8 หลัก : 57030072
รหัส Obec 6 หลัก : 120132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongfaham
ที่อยู่ : หมู่ 5 ทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 894291784
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2-พ.ค.-09
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โยนก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:35:46 น.)