ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

1011

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120420
รหัส Smis 8 หลัก : 57020145
รหัส Obec 6 หลัก : 120420
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thoong Prao School (Peky Hitchcock)
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านทุ่งพร้าว ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 652798294
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14/2/2514
อีเมล์ : thoongprao2@gmail.com
เว็บไซต์ : www.thoongprao.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 39.6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 14:44:56 น.)