ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง

797

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120631
รหัส Smis 8 หลัก : 57040156
รหัส Obec 6 หลัก : 120631
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungnamphraepabong
ที่อยู่ : หมู่ 3 ทุ่งศรีเกิด ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5360-6227
โทรสาร : 53606227
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2483
อีเมล์ : tungnamphrae@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยางฮอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:02:15 น.)