ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย

877

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120093
รหัส Smis 8 หลัก : 57040016
รหัส Obec 6 หลัก : 120093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งนาน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungnanoi
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านทุ่งนาน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 904647200
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2532
อีเมล์ : thungnanoi@yahoo.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 84 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 11 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 11:45:12 น.)