ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง

666

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120106
รหัส Smis 8 หลัก : 57040024
รหัส Obec 6 หลัก : 120106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งซางดงหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungsang dongloung school
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านดงหลวง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 53192599
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2483
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีดอนชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 07:59:30 น.)