ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)

818

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120100
รหัส Smis 8 หลัก : 57040026
รหัส Obec 6 หลัก : 120100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห็(2)
ที่อยู่ : หมู่ 11 บ้านทุ่งงิ้ว ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5379-1358
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2479
อีเมล์ : dsswaraporn@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://202.28.46.10/404
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สถาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 63 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 05:39:18 น.)