ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งคำ

821

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120574
รหัส Smis 8 หลัก : 57040141
รหัส Obec 6 หลัก : 120574
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thungkam
ที่อยู่ : หมู่ 2 ทุ่งคำ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16/5/2517
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หล่ายงาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 92 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6.5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:11:55 น.)