ข้อมูล โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง

677

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120373
รหัส Smis 8 หลัก : 57030012
รหัส Obec 6 หลัก : 120373
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทับกุมารทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantubkumanthong
ที่อยู่ : หมู่ 8 บ้านทับกุมารทอง ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 52029300
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2520
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าวปลือก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 34 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 37 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:39:19 น.)