ข้อมูล โรงเรียนบ้านทรายทอง

875

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120588
รหัส Smis 8 หลัก : 57040134
รหัส Obec 6 หลัก : 120588
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทรายทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Saithong
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านทรายทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57310
โทรศัพท์ : 52029371
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2532
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120588
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 111 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 22 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:30:57 น.)