ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.

815

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120451
รหัส Smis 8 หลัก : 57030103
รหัส Obec 6 หลัก : 120451
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำ ตชด.
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthamtorthordor
ที่อยู่ : หมู่ 5 ห้วยปูแกง ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 053-709555
โทรสาร : 53709555
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2499
อีเมล์ : thamtochodor@gmail.com
เว็บไซต์ : www.banthamtcd.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โป่งงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 07:40:38 น.)