ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง

782

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120031
รหัส Smis 8 หลัก : 57010018
รหัส Obec 6 หลัก : 120031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำผาตอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tumpatong
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านถ้ำผาตอง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57100
โทรศัพท์ : 53181085
โทรสาร : 53181085
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-ก.ย.-01
อีเมล์ : Tumpatong_1@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://61.19.32.116/102
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลท่าสุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 22 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:39:45 น.)