ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

1009

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120199
รหัส Smis 8 หลัก : 57040057
รหัส Obec 6 หลัก : 120199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantonkhuangjogosamukkee
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านต้นเขือง ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 53189159
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2478
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตับเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:16:34 น.)