ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นยาง

812

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นยาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120651
รหัส Smis 8 หลัก : 57020211
รหัส Obec 6 หลัก : 120651
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantonyang
ที่อยู่ : หมู่ 6 ต้นยาง ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53673375
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : tyschool7@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.บัวสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12.6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 15:02:28 น.)