ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง

748

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120113
รหัส Smis 8 หลัก : 57040009
รหัส Obec 6 หลัก : 120113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นปล้องแดนเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Tonplong Danmaung
ที่อยู่ : หมู่ 8 362 ต้นปล้อง ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5378-3505
โทรสาร : 0-5378-3505
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-60
อีเมล์ : tompong58@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120113
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลบุญเรือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 38 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 20:21:15 น.)