ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นง้าว

744

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นง้าว
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120652
รหัส Smis 8 หลัก : 57020209
รหัส Obec 6 หลัก : 120652
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นง้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantonngao
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-มิ.ย.-82
อีเมล์ : tonngao.sch@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120652
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บัวสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14.1 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6.2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:51:32 น.)