ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอย

799

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120684
รหัส Smis 8 หลัก : 57030159
รหัส Obec 6 หลัก : 120684
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDOI
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านดอย ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-160387
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-มิ.ย.-87
อีเมล์ : Bandoidoiluangschooll@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตำบลโชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:09 น.)