ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยฮาง

1022

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยฮาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120044
รหัส Smis 8 หลัก : 57010011
รหัส Obec 6 หลัก : 120044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยฮาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandoihang
ที่อยู่ : หมู่ 3 ดอยฮางนอก ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53170541
โทรสาร : 53170541
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : doihang3@gmail.com
เว็บไซต์ : http//617.19.32.116/102
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยฮาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 07:56:04 น.)