ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ

1388

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120143
รหัส Smis 8 หลัก : 57030088
รหัส Obec 6 หลัก : 120143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยสะโง๊ะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sango
ที่อยู่ : หมู่ 7 ดอยสะโง้ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 095-6934832
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : lovestory1nid@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:15:39 น.)