ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยช้าง

1018

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยช้าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120422
รหัส Smis 8 หลัก : 57020147
รหัส Obec 6 หลัก : 120422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Doichang
ที่อยู่ : หมู่ 26 ดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 53160844
โทรสาร : 53160844
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2488
อีเมล์ : doichangschool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.doichangschool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 55 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12:03:56 น.)