ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนแยง

911

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120201
รหัส Smis 8 หลัก : 57040086
รหัส Obec 6 หลัก : 120201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนแยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Donyang
ที่อยู่ : หมู่ 18 บ้านดอนแยง ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 086-1807010
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 29-พ.ย.-42
อีเมล์ : thanongsak.sak@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หงาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 11 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:04 น.)