ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนสลี

829

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสลี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120390
รหัส Smis 8 หลัก : 57020116
รหัส Obec 6 หลัก : 120390
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนสลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDONSALEE
ที่อยู่ : หมู่ 19 ศรีดอนมูล ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ :
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2522
อีเมล์ : donsalee1@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 39.2 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12.1 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 15:51:43 น.)