ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน

796

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120094
รหัส Smis 8 หลัก : 57040017
รหัส Obec 6 หลัก : 120094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนมหาวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baandonmahawan
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านดอนมหาวัน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 819654812
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7/10/2499
อีเมล์ : bandonmahawan@gmail.com
เว็บไซต์ : gg.gg/Baandonmahawan-School
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2563 เวลา 20:36:48 น.)