ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนงาม

1081

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนงาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120685
รหัส Smis 8 หลัก : 57030160
รหัส Obec 6 หลัก : 120685
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Don-ngam
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านดอนงาม ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-173076
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 13:37:58 น.)