ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงมะดะ

1024

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะดะ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120634
รหัส Smis 8 หลัก : 57020203
รหัส Obec 6 หลัก : 120634
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงมะดะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bandongmada
ที่อยู่ : หมู่ 7 ดงมะดะ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250
โทรศัพท์ : 53729418
โทรสาร : 53729418
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-82
อีเมล์ : dongmada@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดงมะดะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10:01:54 น.)