ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง

756

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120077
รหัส Smis 8 หลัก : 57010084
รหัส Obec 6 หลัก : 120077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าเหมี้ยง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Dongpamiang
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านดงป่าเหมี้ยง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : 53918003
โทรสาร : 53918003
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-02
อีเมล์ : dpmschool28@gmail.com
เว็บไซต์ : somdhad.siam2web.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ห้วยสัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 26 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30:18 น.)