ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

989

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120497
รหัส Smis 8 หลัก : 57020190
รหัส Obec 6 หลัก : 120497
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dongpasanmaijarern
ที่อยู่ : หมู่ 14 ใหม่เจริญ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 947099119
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-81
อีเมล์ : dongpasan@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120497
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงกาหลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14:20:36 น.)