ข้อมูล โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์

959

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120524
รหัส Smis 8 หลัก : 57010092
รหัส Obec 6 หลัก : 120524
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านชัยพฤกษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chaiyapruek
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านชัยพฤกษ์ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57210
โทรศัพท์ : 053-736708
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10/5/2515
อีเมล์ : chpschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : 61.19.32.116/1014
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอนศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 36 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 24 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:44:03 น.)