ข้อมูล โรงเรียนบ้านชมภู

966

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชมภู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120632
รหัส Smis 8 หลัก : 57040157
รหัส Obec 6 หลัก : 120632
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Chomphu
ที่อยู่ : หมู่ 7 ชมภู ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57340
โทรศัพท์ : 0-5360-6396 เบอร์โทรผู้อำนวยการโรงเรียน 084-6105253
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2483
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยางฮอม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 33 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:47:06 น.)