ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำหวาย

805

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำหวาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120088
รหัส Smis 8 หลัก : 57010006
รหัส Obec 6 หลัก : 120088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : JAMWAT
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านจำหวาย ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57000
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:06:57 น.)