ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง

1127

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120293
รหัส Smis 8 หลัก : 57020049
รหัส Obec 6 หลัก : 120293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำผักกูดทรายทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : champakkutchaitong
ที่อยู่ : หมู่ 5 จำผักกูด ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53605294
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-00
อีเมล์ : champakkut@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30.8 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14:05:26 น.)