ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำคาวตอง

900

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำคาวตอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120303
รหัส Smis 8 หลัก : 57020006
รหัส Obec 6 หลัก : 120303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำคาวตอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : JUMKOWATHONG
ที่อยู่ : หมู่ 2 จำคาวตอง ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53605223
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2586
อีเมล์ : jumkowathong@gmail.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1057120303
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ดอยงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 31.9 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16.6 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:34:23 น.)