ข้อมูล โรงเรียนบ้านจะตี

707

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะตี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120599
รหัส Smis 8 หลัก : 57030132
รหัส Obec 6 หลัก : 120599
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจะตี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanJatee
ที่อยู่ : หมู่ 16 จะตี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-160048
โทรสาร : 53918497
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ปี2527
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 50.8 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 44.2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:54:22 น.)