ข้อมูล โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่

526

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120176
รหัส Smis 8 หลัก : 57040039
รหัส Obec 6 หลัก : 120176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านงิ้วใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Ngiwmai
ที่อยู่ : หมู่ 17 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57230
โทรศัพท์ : 861927406
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2500
อีเมล์ : 561161015@crru.ac.th
เว็บไซต์ : http://61.19.32/4059/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : งิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 14 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09:47:13 น.)