ข้อมูล โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)

1371

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120177
รหัส Smis 8 หลัก : 57040040
รหัส Obec 6 หลัก : 120177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banngewpapai (ratnukuk)
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านป่าไผ่ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57160
โทรศัพท์ : 0-5395-4434
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2465
อีเมล์ : ng_papai@hotmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120177
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลงิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 16 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 14:11:50 น.)