ข้อมูล โรงเรียนบ้านครึ่ง

770

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึ่ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120118
รหัส Smis 8 หลัก : 57040003
รหัส Obec 6 หลัก : 120118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านครึ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Krueng
ที่อยู่ : หมู่ 11 ไชยปราการ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5378-3504
โทรสาร : 0
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-55
อีเมล์ : 0
เว็บไซต์ : 0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ครึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 45 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 13:15:59 น.)