ข้อมูล โรงเรียนบ้านครึ่งใต้

804

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120119
รหัส Smis 8 หลัก : 57040004
รหัส Obec 6 หลัก : 120119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านครึ่งใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Krungtai
ที่อยู่ : หมู่ 3 ครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57140
โทรศัพท์ : 0-5378-3503
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ย.-06
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ครึ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 30 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2562 เวลา 10:35:07 น.)