ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.

964

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด.
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120686
รหัส Smis 8 หลัก : 57030161
รหัส Obec 6 หลัก : 120686
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแม่บง ตชด.
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khungmaebong
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านขุนแม่บง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57130
โทรศัพท์ : 903214926
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-มิ.ย.-17
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โชคชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 67 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 07:57:22 น.)