ข้อมูล โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง

779

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120356
รหัส Smis 8 หลัก : 57030002
รหัส Obec 6 หลัก : 120356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankeelekdoidindang
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านขี้เหล็ก ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57110
โทรศัพท์ : 053-775290
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2583
อีเมล์ : http://school.bed0go.th
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จอมสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 8 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:18:12 น.)