ข้อมูล โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา

1042

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120593
รหัส Smis 8 หลัก : 57030141
รหัส Obec 6 หลัก : 120593
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขาแหย่งพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankhayeangpattana
ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านขาแหย่งพัฒนา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57240
โทรศัพท์ : 053-767112
โทรสาร : 53767112
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2514
อีเมล์ : khayeang@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ฟ้าหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2560 เวลา 14:32:51 น.)